CEiS Ayrshire2018-11-04T10:13:25+00:00

CEiS Ayrshire  je sociálny podnik, ktorý poskytuje rôzne služby vrátane zamestnanosti, náboru a retenčných služieb, pomáha klientom nájsť si dlhodobé zamestnanie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, tréningu a podpory.

S CEiS Ayrshire sme začali spoluprácu v septembri 2014, spolupráca je zameraná na aktivity projektu Simulátor pracovných pohovorov.