Členstvo v OP ĽZ

//Členstvo v OP ĽZ

EPIC Nezisková organizácia sa dňa 4.decembra 2017 stala členom Monitorovacieho výboru Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Zároveň EPIC n.o. akceptoval aj členstvo v Komisii pri Monitorovacom Výbore OP ĽZ Ministerstva vnútra SR. EPIC n.o. tak uplatní doterajšie skúsenosti v oblasti zamestnanosti a sociálnej agendy s cieľom prispieť ku skvalitneniu práce týchto orgánov ako aj k vzájomnej spolupráci štátneho a mimovládneho sektora.

2018-11-28T08:52:44+00:00december 8th, 2017|Novinky|