Donori2018-10-18T15:57:56+00:00

Ďakujeme

našim donorom za finančnú podporu, bez ktorej by sme nedokázali v takom rozsahu realizovať naše všeobecne prospešné služby. Naše aktivity finančne podporujú: