Podpora verejných politík2018-10-29T21:12:57+00:00

Východisko programu

Jedným z hlavných cieľov Neziskovej organizácie EPIC je  na Slovensku predstaviť a uplatniť austrálsky model poskytovania služieb zamestnanosti.

Aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti podpory verejných politík sa sústreďujú na tri hlavné témy:

Aktivity