10 odvážnych zamestnancov pilotuje SWS

V rámci programu „Podpora zamestnávania zdravotne znevýhodnených“ spúšťame pilotnú fázu testovania modelu SWS priamo u zamestnávateľov. Pre túto myšlienku sa nám spolu s Agentúrou podporovaného zamestnávania podarilo nadchnúť McDonald, Corner&Co, Radničku a Podporný kruh. Veríme, že čoskoro pribudnú ďaľší a tešíme sa z otvorenosti k spolupráci. Nami zazmluvnení zamestnanci budú po dobu 3 mesiacov pracovať na pozíciách ako skartovač, recepčná, skladník, pomocný čašník, šička.Našou úlohou počas tohto obdobia bude správne nastaviť pracovnú náplň a monitorovať výkonnosť týchto zamestnancov v bezpečnom prostredí bez časového a výkonového tlaku. Model SWS predstavujeme ako nástroj podpory zamestnateľnosti ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí.
Viac o modeli SWS sa môžete dozvedieť v prezentácii a našej webstránke.