Prečítajte si našu výročnú správu, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o našich aktivitách, programoch, ukončených i prebiehajúcich projektoch a hospodárení v roku 2016.

Výročnú správu už tradične publikujeme v slovenčine i v anglickom jazyku.

Please read out Annual Report 2016, where you can find all the infomation about our acitivies, programmes, finished or on-going projects in 2016.