Akreditovaný kurz kariérneho poradenstva vo Zvolene

V priebehu prvých dvoch októbrových týždňov sme vo Zvolene uskutočnili 5-dňový akreditovaný kurz kariérneho poradenstva. Účastníci kurzu sú pedagógovia a psychológovia zo základných, stredných škôl, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, psychologičky z CPPPaP. Formou interaktívnych cvičení a diskusii sme sa venovali náplni a postupu práce kariérového poradcu. Pedagogickí účastníci kurzu majú možnosť po úspešnom absolvovaní získať 39 kreditov. Lektori na konkrétnych aktivitách ukázali, ako možno zahrnúť do poradenstva okrem kompetenčných, aj dôležité hodnotové a psychologické východiská mladého človeka. Pri práci kariérneho poradcu je tiež potrebné urobiť prispôsobenia pre prácu s mladými so špeciálnymi potrebami alebo znevýhodnením.