Združenie mladých Rómov o.z. a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť organizuje 21.2.2018 medzinárodnú konferenciu v Bratislave s názvom „Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít“.

Okrem štátneho tajomníka MPSVaR SR a zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa konferencie zúčastnia aj zástupcovia Neziskovej organizácie EPIC v zastúpení koordinátorky pre strednú Európu Evy Havelkovej a Michala Hrnčiara, špecialistu na oblasť sociálneho podnikania, ktorý sa obohatí panelovú diskusiu. Naša organizácia tak znova dostáva šancu prezentovať úspešné výsledky zo svojich aktivít v rámci programu podpory sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.

Pozvánka – konferencia