Vzdelávací program Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi v rámci projektu “Capacities of youth workers on the field of youth employment services” sa uskutočnil 15. – 19. mája 2017 v Rajeckých Tepliciach. Školenia sa zúčastnili zástupcovia 7 slovenských (OZ Človek v ohrození, Karpatská nadácia, Relevant n.o., a i.) a 7 českých organizácií (Centrum Locika, Člověk v tísni o.p.s., a i.), zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomickej Univerzity v Bratislave a 7 zástupcov austrálskych organizácií (Anglicare Australia, Epic Assist, Youth Advocacy Centre) poskytujúcich služby zamestnanosti.

Vzdelávací program bude pokračovať „job shadowingom“ slovenských a českých účastníkov v Austrálii, kde budú mať možnosť získať cenné skúsenosti od organizácií, ktoré pracujúcich s mladými ľuďmi s rôznymi druhmi znevýhodnenia a pomáhajú im nájsť si uplatnenie na otvorenom trhu práce.

Pozrite si fotogalériu.