Začiatkom mája 2019 sa slovenskí partneri projektu SOCENT SPAs (n.o. EPIC a MPSVaR), spolu so stakeholderom z regiónu zúčastnili bilaterálnej výmeny skúseností v Laponsku. Dvojdňová návšteva bola zameraná na prehĺbenie znalostí o dobrej praxi v sociálnych podnikoch so zameraním na pracovnú integráciu a rehabilitáciu.

Mestá Kemi a Kemijärvi sa v 90-tych rokoch museli vysporiadať s nárastom nezamestnanosti a odsťahovaním obyvateľstva v dôsledku zániku niektorých kľúčových hráčov ekonomiky, pričom odpoveďou na tento problém sa stali aj sociálne podniky zasadené v prostredí samospráv.


Prvým sociálnym podnikom je Kooperatíva Uurto, v samospráve Kemijärvi, v ktorej sme sa oboznámili s komplexným prístupom kooperatívy k vytváraniu príležitostí medzitrhu práce, ktoré zahŕňajú aj tréningové a vzdelávacie príležitosti pre zamestnancov.

V laponskom meste Kemi sme mali možnosť stretnutia s riaditeľkou Nadácie Meriva, ktorá ako súkromná nadácia pripravuje rehabilitačné tréningy pre dlhodobo nezamestnaných ľudí či ľudí s postihnutím. Praktickou časťou návštevy bola prehliadka jednej z dielní, ktorá zabezpečuje triedenie odpadu, s časťou venovanou obnove starého nábytku, v ktorej si našli uplatnenie dlhodobo nezamestnaní.

Na záver sme sa stretli so zástupkyňou samosprávy Kemi, ktorá nás oboznámila so situáciou zamestnanosti v samospráve a aktivitami mesta na zvýšenie zamestnanosti – jednou z nich je aj prevádzka družstva, ktoré poskytuje spoločné zázemie pre podnikateľov.