Tak ako každý rok, aj tento pripravuje nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Americkou obchodnou komorou Bussiness raňajky. Hlavnou témou odborníkov a pozvaných hostí bude  „Výhody zamestnávania ľudí so znevýhodnením“.

Nezamestnanosť mladých ľudí a najmä dlhodobá nezamestnanosť predstavujú vážny problém,  a to nielen pre Slovensko. Na riešenie tohto problému je potrebná vážna systematická zmena.

Budú preto diskutované otázky týkajúce sa aktívnych opatrení trhu práce pre znevýhodnené skupiny mládeže, problémy formálneho vzdelávania pre mladých ľudí, ako aj možnosti pomoci a podpory  zo strany zamestnávateľov, neziskových organizácií a iných relevantných inštitúcií. Je formálne vzdelávanie pre mladých ľudí so znevýhodnením dostačujúce? Ako by mal školský systém podporovať záujem o chýbajúce profesie? Vieme čo potrebujú zamestnávatelia? Ako môžu mimovládne organizácie pomôcť zamestnávateľom pri zamestnávaní znevyhódnených mladých ľudí. Na tieto  a rôzne iné otázky sa pokúsime spoločne nájsť odpovede.

Pozvanie na raňajky prijali zástupcovia zamestnávateľov  a mimovládnych organizácií ako napr. DELL, Lenovo, Kovotvar Kúty, Združenie mladých Rómov či Rytmus.

Raňajky sa uskutočnia 1. marca 2018 a EPIC, n.o. zároveň predstaví nové projekty a aktivity v oblasti zamestnávania mladých ľudí, súčasťou ktorej je aj platforma venovaná problematika zamestnávania znevýhodnených mladých ľudí na trhu práce, zamestnavajmeznevyhodnenych.sk.