CERUSI projekt (Stredoeurópske sociálne inovácie na vidieku)

Cieľom projektu CERUSI je vylepšiť zručnosti a podnikateľské schopnosti na podporu hospodárskych a sociálnych inovácií v stredoeurópskych regiónoch a zlepšiť ich  konkurencieschopnosť. Zámerom je aj vytvoriť sociálno-inovačné pojazdné laboratóriá na prezentáciu a odovzdávanie zručností a informácií v oblasti sociálnych inovácií, sociálneho podnikania a obehovej ekonomiky.

Obdobie trvania projektu

1.2.2020-31.01.2022

Donor

ERDF/Európsky fond regionálneho rozvoja

Zhrnutie projektu

Projekt reaguje na chýbajúce podporné štruktúry pre udržanie ľudí v menej rozvinutých regiónoch v Strednej Európe. Oproti mestským oblastiam tieto regióny nemajú centrá na rozbehnutie podnikania alebo iné možnosti na podporu týchto aktivít. Hoci Európska únia investovala veľa prostriedkov do regionálneho rozvoja, vo väčšine vidieckych regiónov tieto investície nemajú na ľudí dostatočný dosah, pretože inštitúcie, ktoré radia tieto rozvojové projekty sa nachádzajú v pomerne dobre vybavených mestských oblastiach.

Projekt CERUSI sleduje  inovatívny prístup tzv. RSI_LAB karavanov, ktorý zmapuje výzvy a nápady ľudí z daných regiónov. Poskytne tiež dočasnú podpornú štruktúru na dosiahnutie partnerstva medzi miestnymi aktérmi, ktorí chcú zlepšiť život vo svojom regióne.

CERUSI stavia na nástrojoch zameraných na sociálne podnikanie a sociálne inovácie, ktoré boli vytvorené v rámci iných projektov financovaných EÚ. Projekt tak využije školenia v oblasti sociálneho podnikania a sociálnych inovácií, ktoré boli spracované v rámci projektu Social(i)makers.

EPIC n.o. poskytne v rámci projektu CERUSI svoju dlhoročnú odbornosť a skúsenosti z implementácie mnohých projektov a aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky. Do projektu zapojí aktérov a partnerov z rôznych oblastí, vrátane štátnej a verejnej správy, súkromných spoločností, mimovládnych organizácií, záujmových skupín a akademického prostredia, pričom hlavné zameranie bude na banskobystrický región.

Partneri

GmbH ZSI – Centre for Social Innovation (Lead) – Rakúsko
EPIC n.o.- Slovensko
Regionalmanagement Burgenland GmbH – Rakúsko
Social Impact – Nemecko
Democenter-Sipe Foundation – Taliansko
Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA – Slovinsko)
Cooperation Fund Foundation – Poľsko
Regional Development Agency of South Bohemia – Česká republika
Foundation Cassa di Risparmio di Modena – Taliansko

Pridružení partneri

Foundation Cassa di Risparmio di Modena – Taliansko
Union of Towns and Municipalities of the South Bohemian Region – Česká republika
Development Agency of Banska Bystrica Self-governing Region – Slovensko
Municipality Zavrč – Slovinsko
PRJ HALO, Haloze Rural Development Centre – Slovinsko


Aktivity

Kick-off zasadnutie vo Viedni

CERUSI Informačný bulletin č.1

CERUSI Informačný bulletin č.2

CERUSI Informačný bulletin č.3

Manuál pre nastavenie Akadémie RSI

Vzdelávacie moduly Akadémia sociálnych inovácii na vidieku

RSI_Caravan workshop: Podpora sociálnych podnikov a zlepšenia života v regióne

Zastávka RSI_Caravan v Kremnici

Video zo zástavky RSI_Caravan v Kremnici

Odštartovanie RSI_Labs na Slovensku

RSI_Lab workshop

Webinár CERUSI

Nezisková organizácia EPIC pokračuje v poskytovaní pomoci sociálnym podnikateľom na Slovensku

Druhé lokálne politické fórum

EPIC n.o. informovala o projekte CERUSI v živom vysielaní rádia

CERUSI newsletter č. 4

Projekt CERUSI je úspešne ukončený