Chronológia aktivít projektu

Zoznam aktivít projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“, ktorý  je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Pracovná cesta so švajčiarskymi partnermi Social Business Earth

14. – 18. 10. 2013, stredné a východné Slovensko

Cieľom pracovnej cesty bola identifikácia podnikateľských príležitostí v obciach v regiónoch stredného a východného Slovenska.

Školenie pre starostov a dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov

26. – 27. 2. 2014, Stanica Zárečie, Žilina

Cieľom podujatia bolo objasniť mechanizmy fungovania obecného podnikania, inšpirovať príkladmi dobrej praxe a poskytnúť príležitosť pre vytvorenie spolupráce medzi dobrovoľníkmi a obcami.  Jedným z výstupov školenia je Manuál pre starostov a dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov.

Školenie pre starostov a manažérov obecných podnikov k tvorbe stratégií sociálneho podnikania

26. – 28. 3. 2014

Školenie sa uskutočnilo v spolupráci s Národným demokratickým inštitútom. Cieľom školenia bolo objasniť nastavenie rozvoja a tvorby stratégií sociálneho podnikania a praktické vypracovanie podnikateľských plánov pre existujúce, resp. potenciálne obecné podniky.

Samantha Caccamo prednášala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave

8.10.2014, Bratislava

Na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  Samantha Caccamo, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka švajčiarskej organizácie Social Business Earth prezentovala prednášku Aktivity obecného podnikania vo Švajčiarsku a vo svete.

Téma sociálneho podnikania aj na konferencii Áno, dá sa to!

29.10.2014, Košice

Michal Smetanka, expert pre sociálne podnikanie z Neziskovej organizácie EPIC  prezentoval prínosy sociálnej politiky, tému komplexného prístupu k rozvoju komunít a sociálnemu podnikaniu na konferencii Áno, dá sa to!

Vedenie austrálskej organizácie EPIC Employment Service Inc na návšteve Slovenska

11. 11.2014, Devínska Nová Ves

Súčasťou 2-týždňovej návštevy bolo stretnutie s Dušanom Dedinským, dobrovoľníkom Neziskovej organizácie EPIC, ktorý je dlhoročným včelárom. Počas návštevy včelárstva v Devínskej Novej Vsi sa prediskutovala spolupráca EPIC s dobrovoľníkmi v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“. 14. novembra 2014 navštívia austrálski kolegovia obce na východnom Slovensku, s ktorými spolupracujeme v rámci tohto projektu.

Švajčiarsky veľvyslanec v Pečovskej Novej Vsi

14.11.2014, Pečovská Nová Ves

Hodnotenie projektu podpory obecných podnikov bolo cieľom návštevy delegácie na čele s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie J.E. Alexandrom Wittwerom. Cieľom obecného podniku bude zber, spracovanie a triedenie komunálneho odpadu, ktoré sa budú realizovať v priestoroch bývalej tehelne, ktorá patrí obci.

Podpora obecných podnikov – záverečná prezentácia podnikateľských plánov

9. -10. február 2015,  Čingov a Krompachy

Zhodnotenie prínosu a spolupráce so starostami, dobrovoľníkmi a študentmi a prezentácia vytvorených podnikateľských plánov pri príležitosti ukončenia projektu.


Projekt „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.