SozialMarie je najstaršia cena pre sociálne inovácie v Európe a od roku 2005 každoročne oceňuje 15 výnimočných projektov. V tomto roku požiadalo o cenu SozialMarie 2019 spolu 224 projektov.

Publikum každoročne vyberá svoj obľúbený projekt za každú z krajín, ktoré spadajú do geografického ohraničenia udeľovania ceny. Celkovo sú cenou publika ocenené štyri projekty, a to po jednom za Rakúsko, Maďarsko, Českú republiku a Slovensko.

Hlasovanie verejnosti spojené s Cenou publika SozialMarie 2019 potrvá od 20. februára do 23:59 hodiny dňa 27. februára a na hlasovanie je potrebné sa zaregistrovať.

Náš projekt Deafinitely Clean nájdete tu.

Ďakujeme za Vaše hlasy!