V rámci projektu „Your career is waiting – get ready!“, ktorý je koordinovaný Neziskovou organizáciou EPIC a realizovaný s podporou programu Erasmus+, prebieha na Slovensku, v Českej republike, Taliansku a Belgicku podnetné školenie pre zamestnávateľov – „Disability Awareness“ tréning“.

Školenie bolo vytvorené materskou organizáciou EPIC Assist v Austrálii a zameriava sa na zvyšovanie povedomia o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. Je určené najmä pre zamestnávateľov a ich zamestnancov, ktorí sú otvorení zamestnávaniu zdravotne znevýhodnených ľudí bez predsudkov a slúži na oboznámenie sa s rôznymi kategóriami zdravotného postihnutia a zvýšenie dôvery k osobám so zdravotným postihnutím na pracovisku. Dáva zaujímavé odpovede na otázku, prečo je aj zdravotne znevýhodnený zamestnanec pre zamestnávateľa skutočnou hodnotou, prínosom a v mnohých prípadoch aj ziskom.

Práve v pondelok 25.05.2020 sa uskutočnilo prvé online Disability Awareness školenie a to pre zástupcov firmy LEON CONSULTING. Prezentácia bola úspešná, účastníci si vypočuli dôležité fakty. Skutočne obohacujúca bola aj záverečná diskusia.

Školenie „Disability Awareness training“, ktoré poskytuje Nezisková organizácia EPIC je bezplatné a je možné ho absolvovať v najbližších mesiacoch v anglickom alebo slovenskom jazyku. Účastníci tréningu dostanú v závere ´Príručku o zdravotnom postihnutí´ plnú dôležitých informácií a faktov, ako aj ´Osvedčenie o absolvovaní tohto špecifického školenia´.

Prihláste sa!

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie školenia!