V utorok 30.06.2020 sa uskutočnilo ďalšie školenie pre zamestnávateľov „Disability Awareness“ v rámci projektu „Your career is waiting – get ready!“, ktorý je koordinovaný Neziskovou organizáciou EPIC a realizovaný s podporou programu Erasmus+. Školenie sa konalo v priestoroch spoločnosti HACO a.s. v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia prebehla dobre vrátane diskusie a výmeny poznatkov a skúseností z praxe.

Školenie „Disability Awareness training“, ktoré ponúka nezisková organizácia EPIC je bezplatné a je možné ho absolvovať v najbližších mesiacoch v anglickom alebo slovenskom jazyku. Účastníci tréningu dostanú v závere Príručku o zdravotnom postihnutí plnú dôležitých informácií a faktov, ako aj Osvedčenie o absolvovaní tohto školenia.

Máte záujem o Disability Awareness školenie? Máme posledné 2 miesta na rezerváciu termínu. Neváhajte sa prihlásiť!

Ďakujeme a tešíme sa na online alebo osobné stretnutie.