V utorok 16.06.2020 sa v rámci projektu „Your career is waiting – get ready!“, ktorý je koordinovaný Neziskovou organizáciou EPIC a realizovaný s podporou programu Erasmus+, uskutočnilo už druhé školenie pre zamestnávateľov – „Disability Awareness“ tréning“. Školenia sa zúčastnila spoločnosť 1st Class Agency v ich priestoroch. Prezentácia obsahovala dôležité informácie a na záver prebehla zaujímavá diskusia na danú tému vrátane vymenenia si poznatkov a skúseností z praxe.

Školenie „Disability Awareness training“, ktoré poskytuje Nezisková organizácia EPIC je bezplatné a je možné ho absolvovať v najbližších mesiacoch v anglickom alebo slovenskom jazyku. Účastníci tréningu dostanú v závere Príručku o zdravotnom postihnutí plnú dôležitých informácií a faktov, ako aj Osvedčenie o absolvovaní tohto školenia.

Máte vy alebo Vaša firma záujem o školenie? Máme posledné 3 miesta na rezerváciu termínu. Neváhajte sa prihlásiť!

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie či už online alebo osobne.