V piatok 24. júla 2020 sa uskutočnilo v poradí už štvrté školenie na tému „Povedomie o zdravotnom postihnutí“ alebo „Informovanosť o zamestnávaní občanov so zdravotným handicapom“. Školenie bolo realizované v rámci projektu „Vaša kariéra čaká – pripravte sa!“ („Your carrer is waiting-get ready!“), ktorý je koordinovaný neziskovou organizáciou EPIC a financovaný s podporou programu Erasmus+.

Školenie sa uskutočnilo v priestoroch občianskeho združenia „Spartnerstvo Spiša“ v Spišskej Novej Vsi. Tréning bol rozdelený do dvoch hlavných obsahových častí – teoretickej a praktickej. V prvej fáze sme prešli základnými skutočnosťami, štatistikami a definíciami zdravotného postihnutia. V druhej časti sme predstavili výhody zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a tiež odporúčania pre subjekty pri zamestnávaní znevýhodnených ľudí. V závere prebehla zaujímavá výmena skúseností z praxe a živá diskusia na tému zamestnávania občanov so znevýhodnením či handicapom.

„Školenie o informovanosti o zdravotnom postihnutí“ je založené na austrálskom modeli EPIC ASSIST Brisbane v Austrálii a je  poskytované neziskovou organizáciou EPIC Slovensko bezplatne, pričom je možné tento tréning v nadchádzajúcich mesiacoch absolvovať v anglickom alebo slovenskom jazyku. V závere školenia dostanú účastníci praktickú príručku so základnými informáciami k téme, prezentáciu ďalších informácií a osvedčenie o ukončení školenia.

Máte záujem o školenie o informovanosti o zdravotnom postihnutí? Máme posledné miesto na rezerváciu schôdzky.

Neváhajte a zaregistrujte sa!