Dobrovoľníctvo v Neziskovej organizácii EPIC

Ak ťa zaujímajú témy súvisiace so zamestnanosťou znevýhodnených skupín, sociálnou inklúziou alebo fungovaním neziskových organizácií a chceš získať pracovnú skúsenosť ako dobrovoľník, sme tu pre Teba! Ako dobrovoľník máš možnosť asistovať pri realizácii konkrétnych aktivít, ktoré ťa najviac zaujmú. Náplň svojej práce si určíš sám po dohode s nami. Pracovnú dobu si môžeš upraviť podľa rozvrhu.

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o prácu/stáž. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu a budeme s nimi nakladať v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nebudeme ich poskytovať tretím osobám a na Vaše požiadanie budú vymazané.