Dobrovoľníctvo v Neziskovej organizácii EPIC

Momentálne nehľadáme dobrovoľníkov.

Ak ťa zaujímajú témy súvisiace so zamestnanosťou znevýhodnených skupín, sociálnou inklúziou alebo fungovaním neziskových organizácií a chceš získať pracovnú skúsenosť ako dobrovoľník, sme tu pre Teba! Ako dobrovoľník máš možnosť asistovať pri realizácii konkrétnych aktivít, ktoré ťa najviac zaujmú. Náplň svojej práce si určiš sám po dohode s nami. Pracovnú dobu si môžeš upraviť podľa rozvrhu, odhadovaný rozsah práce je približne 2 hodiny týždenne.  Ak vieš o  priateľoch, známych, ktorých by dobrovoľníctvo u nás zaujímalo, stiahni im leták Dobrovoľníctvo v EPIC.

Chceš si s kamošmi užiť víkend a pritom pomôcť? Pomôž zorganizovať dobrovoľnícku brigádu v obci, kde funguje sociálny podnik!

Nezisková organizácia EPIC od roku 2013 realizuje program zameraný na podporu obecných sociálnych podnikov v malých obciach. Prostredníctvom nich má obec lepšie možnosti vytvárať pracovné miesta pre miestnych ľudí a lepšie hospodáriť so svojim majetkom.

Viac informácií: Dobrovoľníci v obecných sociálnych podnikoch

 

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o prácu/stáž. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu a budeme s nimi nakladať v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, nebudeme ich poskytovať tretím osobám a na Vaše požiadanie budú vymazané.