Ďakujeme

našim donorom za finančnú podporu, bez ktorej by sme nedokázali v takom rozsahu realizovať naše všeobecne prospešné služby. Naše aktivity finančne podporujú: