DRUHÉ LOKÁLNE POLITICKÉ FÓRUM O PODPORE SOCIÁLNEJ EKONOMIKY PROJEKTU CERUSI PRINIESLO DÔLEŽITÉ VÝSTUPY

Druhé Lokálne politické fórum, ktoré EPIC n.o. realizovalo v rámci medzinárodného projektu CERUSI (INTERREG CENTRAL EUROPE) zameraného na podporu sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na vidieku, máme úspešne za sebou.

Cieľom stretnutia, ktoré nadväzovalo na prvé lokálne politické fórum v júni 2021, bolo zhodnotenie výsledkov projektu CERUSI a diskusia s expertmi a sociálnymi podnikateľmi o problémoch a možných riešeniach sociálneho podnikania na Slovensku.

Pozvanie na fórum prijala riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVaR p. Ingrid Ujváriová, ktorá účastníkov fóra informovala o pripravovaných opatreniach v sociálnej ekonomike. Aktuálny stav sociálnej ekonomiky v regiónoch predstavili zástupcovia regionálnych štruktúr a manažéri regionálnych centier sociálnej ekonomiky na Slovensku – p. Andrea Súlovcová, p. Marcela Beníčková, p. Peter Marko, P. Mária Kalmárová a p. Tadeáš Gavala z Úradu PSK. Expert na sociálnu ekonomiku p. František Fabo informoval o aktivitách z pohľadu Asociácie pre sociálnu ekonomiku v SR, ktorej je členom predsedníctva.

Bohatá diskusia priniesla zaujímavé postrehy a informácie. Výstupom podujatia bude sumarizácia problémov sociálnej ekonomiky na Slovensku s návrhom riešení, ktoré spracuje tím EPIC n.o. v spolupráci s p.Fabom a zašle MPSVR SR, odboru sociálnej ekonomiky ako príspevok na možné riešenie existujúcich problémov. Okrem iného bola zdôraznená potreba rozvoja poradenstva a vzdelávania sociálnych podnikateľov, vzájomná spolupráce všetkých relevantných inštitúcií a subjektov sociálnej ekonomiky.  Účastníci eventu sa zhodli, že bez týchto aspektov nebude  rozvoj sociálneho podnikania a sociálnych inovácií na Slovensku úspešne napredovať.

Viac informácii o projekte nájdete na našej webovej stránke: https://epic-org.eu/cerusi/