8.3.2017 09:30

Začiatkom marca sa vo Zvolene opäť stretne pestrá pracovná skupina, ktorej zámerom je mapovať lokálnu situáciu v téme zamestnanosti mladých ľudí. Spolu budeme hľadať aké „záruky pre mladých ľudí“ by pomohli mladým lepšie nasmerovať ich kroky zo školy a naštartovať pracovný život.