V dňoch 15.-16. mája 2019 sa Nezisková organizácia EPIC a stakeholderi z regiónu Gemer zúčastnili workshopu v španielskej Sorií, ktorého cieľom bolo konkretizovať niektoré opatrenia vznikajúcich akčných plánov pre sociálnu ekonomiku v štyroch partnerských regiónoch: Brandenbursko, Kastília a León, Gemer, Laponsko. Opatrenia sa sústreďujú na oblasti prípravy tréningu trénerov pre sociálne podnikanie v partnerských regiónoch. Výstupom workshopu je index oblastí tematickej prípravy, ktorý bude ďalej slúžiť na prípravu jednotlivých vzdelávacích a tréningových modulov.

Popri práci v skupinách sme mali možnosť oboznámiť sa niekoľkými ďalšími príkladmi dobrej praxe v sociálnom podnikaní z regiónu Kastília a León – takými je napríklad firma La Exclusiva, ktorá pre obyvateľov odľahlých vidieckych oblastí v distrikte Soria zabezpečuje donáškovú službu každodenných tovarov, ako sú potraviny, a to bez navýšenia cien samotných tovarov pre zákazníkov. Bol nám predstavený aj tradičný spôsob prípravy domáceho masla, ktorý v Sorii na nekomerčnej báze udržiava miestne družstvo, a ekologická farma na chov pstruhov v blízkosti El Burgo de Osma.