Spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sme sa stali slovenskými partnermi európskeho projektu SOCENT SPAs, ktorý sa realizuje cez program Interreg Europe prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Projekt má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými a súkromnými subjektmi z Fínska, Nemecka, Slovenska a Španielska. Našou snahou bude zlepšiť účinnosť regionálnych politík, aktívne podporovať viditeľnosť, inkubáciu a akceleráciu sociálnych podnikov v riedko osídlených oblastiach. Považujeme ich za dôležité zložky regionálnej konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.

Viac informácií nájdete tu.