EPIC Assist

EPIC Assist je mimovládna organizácia  a dlhodobý poskytovateľ služieb zamestnanosti v Austrálii. Poskytuje svoje služby všetkým ľuďom, no hlavne tým, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce.

Pôvodná organizácia EPIC Employment Service Inc. vznikla v austrálskom Brisbane v roku 1990. Vo svojich začiatkoch zamestnávala štyroch ľudí, ktorí poskytovali služby klientom zo svojho najbližšieho okolia. V roku 2013 zamestnáva už viac ako 400 ľudí, má 34 pobočiek v troch krajinách sveta a od roku 2015 už ako EPIC Assist asistuje viac ako 10 000 ľuďom ročne  pri hľadaní zmysluplného zamestnania a následne plnohodnotnej účasti na sociálnom a ekonomickom živote vo svojej komunite.

EPIC Assist patrí medzi lídrov v oblasti inovatívnych riešení pri zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia alebo postihnutia. Vďaka vysokej profesionalite svojich zamestnancov, ktorá predstavuje kombináciu odborného vzdelania a praktických skúseností, EPIC Assist dokáže úspešne napĺňať špecifické požiadavky zamestnávateľov, ako i uchádzačov o zamestnanie.

Nezisková organizácia EPIC

Rozhodnutie EPIC založiť svoju prvú európsku pobočku práve v Bratislave, vzniklo na základe predchádzajúcich skúsenosti zo spolupráce s viacerými organizáciami na Slovensku. Táto spolupráca bola v oblasti skvalitňovania služieb zamestnanosti a zvyšovania zamestnanosti ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením. EPIC Assist podporuje naše aktivity ako svoju dcérsku spoločnosť.