Medzinárodný projekt CERUSI Interreg Central Europe, ktorý Nezisková organizácia EPIC implementuje s cieľom podpory sociálneho podnikania a sociálnych inovácii v málo rozvinutých vidieckych oblastiach na Slovensku, sa pomaly blíži ku koncu. Snahou EPIC n.o. je preto informovať širokú verejnosť o výsledkoch projektu a jeho zvyšných aktivitách prostredníctvom lokálnych médií.

V pondelok, 06.12. sme prijali pozvanie zúčastniť sa živého vysielania rádia SRO Regina Východ. V relácii „Čím dnes žijete na východe?“ riaditeľka EPIC n.o. na Slovensku Eva Havelková poslucháčov rádia oboznámila so vzdelávacím modulom Akadémia sociálnych inovácii na vidieku, ale aj prínosom sociálno-inovačných karavanov pri monitoringu socio-ekonomických výziev v regiónoch a priamou pomocou sociálnym podnikateľom v spolupráci s expertami na sociálnu ekonomiku na Slovensku, ktoré sme v projekte CERUSI realizovali. Aj napriek tomu, že pôvodným zámerom projektu bolo sústrediť svoje aktivity v banskobystrickom kraji, pandémia COVID-19 nám umožnila stretnúť sa so sociálnymi podnikateľmi v online prostredí naprieč celým Slovenskom.

Projekt CERUSI sa na Slovensku končí 31.01.2022. V rámci tohto posledného obdobia sa sústreďuje na budovanie partnerstva na lokálnej a medzinárodnej úrovni partnerských krajín Rakúsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko a Slovensko pri rozvoji sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácii vo vidieckych oblastiach.