Bratislava, 13.februára 2019

Austrálsky veľvyslanec v Slovenskej republike Dr Brendon Hammer pozval Evu Havelkovú ako koordinátorku pre strednú Európu EPIC n.o., aby sa zúčastnila  zasadnutia okrúhleho stola o dohode o voľnom obchode medzi Austráliou a EÚ, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2019 v Bratislave.

Hosťujúcou rečníčkou bola p. Juliana Nam, z veľvyslanectva Austrálie pre Belgicko a Luxembursko pri misii v Európskej únii a NATO.

Austrália je dlhodobým globálnym partnerom pre Európu, zdieľa mnoho spoločných hodnôt a záujmov, ako aj záväzky týkajúce sa systému založeného  na zdieľaní pravidiel a silnej spolupráce v otázkach siahajúcich od ľudských práv až po problematiku udržateľnosti. Austrália a EÚ už majú nadviazané úzke obchodné a investičné vzťahy. V roku 2017 bola EÚ druhým najväčším obchodným partnerom Austrálie, najvyšším zdrojom zahraničných investícií v Austrálii a EÚ bola druhou najväčšou destináciou zahraničných investícií v Austrálii. Dohoda o voľnom obchode medzi Austráliou a EÚ bude znamenať ďalšiu významnú úroveň pre  vzájomný hospodársky rozvoj.

Cieľom rokovania za okrúhlym stolom bolo poskytnúť kľúčové informácie o nedávnych aktivitách a pokroku dosiahnutom v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi Austráliou a Európskou úniou.

Veľmi zaujímavej diskusie sa zúčastnili tvorcovia politík, poslancov NR SR, zástupcovia obchodných komôr, vybraných ministerstiev a asociácií.