V rámci medzinárodného projektu CERUSI, realizujeme v EPIC n.o. zaujímavé online workshopy, kde sieťujeme aktívnych i budúcich sociálnych podnikateľov s expertmi na sociálnu ekonomiku, aby si vzájomne poradili.

„Podpora sociálnych podnikov a zlepšenie života v regióne“ to je názov online workshopu, ktorý sa uskutočnil 4.6.2021. Účastníkov sprevádzali dvaja skúsení odborníci na sociálnu ekonomiku – František Fabo, člen predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a Imrich Holečko, z OZ Ľudia a perspektíva, ktorý dlhodobo prevádzkuje úspešný sociálny podnik. Na workshope odzneli horúce novinky v oblasti sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky. Diskusia bola bohatá na otázky, skúsenosti a problémy sociálnych podnikateľov. Dozvedeli sme sa aj o progrese niektorých účastníkov, ktorí začali sociálny biznis, čo všetkých potešilo najviac.

Workshop prispel pozitívne k úvahám o založení sociálneho podniku minimálne štyroch zúčastnených budúcich podnikateľov. Niektorí účastníci sú v štádiu čakania  na priradenie tzv. štatútu sociálneho podniku po úspešnom procese registrácie.

Cieľom medzinárodného projektu CERUSI ako aj Neziskovej organizácie EPIC je poskytovať konzultácie a poradenstvo začínajúcim sociálnym podnikateľom vo fáze zakladania sociálneho podniku, ale aj vzájomné sieťovanie a prepájanie i pomoc. V podpore a vzniku nových sociálnych podnikov vidíme totiž perspektívu rastu zamestnanosti a zlepšenia rozvoja a kvality života v jednotlivých regiónoch Slovenska.