KOORDINÁTORKA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE EPIC PRE STREDNÚ EURÓPU Eva Havelková sa zúčastnila zasadnutia ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Praha city v Českej republike.

ROTARY International je medzinárodné združenie organizáciou známych ako ROTARY kluby.

Cieľom ROTARY je poskytovanie humanitárnych služieb, podpora vysokých etických štandardov a pomoc pri budovaní dobrej vôle a mieru vo svete.

Hlavným poslaním všetkých ROTARY klubov je poskytovanie služieb a pomoci nielen v rámci vlastnej komunity, ale aj komukoľvek a kdekoľvek na svete. Klubových aktivít sa zúčastňujú členovia ROTARY klubu na lokálnych a medzinárodných projektoch. Svojim časom a skúsenosťami a schopnosťami môžu dobrovoľne prispieť tam, kde je ich pomoc najviac potrebná.

Eva Havelková sa dňa 29. januára 2019 zúčastnila rokovania ROTARY klubu na pozvanie členky ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Praha city JUDr. Lenky Deverovej. Mala tak možnosť prezentovať členom klubu poslanie, ciele, hlavné aktivity a projekty i doterajšie pozitívne výsledky činnosti Neziskovej organizácie EPIC za doterajšie 6-ročné fungovanie. Zdôraznila skutočnosť, že EPIC n.o. uzavrela Memorandum o spolupráci s Anglo-americkou univerzitou v Prahe a to v čase pôsobenia prof. Petra Pajasa, rektora tejto univerzity, ktorý je tiež členom ROTARY klubu. Toto memorandum umožňuje rozvíjať spoločné projekty a programy s cieľom rozvíjať občiansku spoločnosť a podporovať cieľové skupiny v zmysle hlavnej misie EPIC n.o. – posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu.