Dňa 20. mája mal EPIC príležitosť v priestoroch Bruselského Európskeho výboru pre regióny odprezentovať úspešnú skúsenosť s vybudovaním infobodu pre mladých ľudí vo Zvolene a prenosom know-how medzi Slovenskom a Fínskom.

Prezentácia ukázala jeden z najvýznamnejších výstupov projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“, ktorý začal pred tromi rokmi medzi EPIC-om, Mestom Zvolen a Mestom Turku vo Fínsku.

Seminár sa zameriaval na uplatnenie prístupu záruk pre mladých, sieťovanie a skúsenosti dobrej praxe  v rovesníckych prístupoch.

Organizátorom semináru bola Únia Baltických štátov.