Nezisková organizácia EPIC s cieľom podporovať zamestnanosť vybraných sociálnych skupín na otvorenom trhu práce realizuje dlhodobo rôzne projekty zamerané na zvýšenie zamestnanosti a využitie potenciálu občanov aj s rôznym znevýhodnením na otvorenom trhu práce.

Jedným z takýchto projektov je medzinárodný projekt Your Career is Waiting-get ready. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom lepšie sa pripraviť na vstup na trh práce, podporiť ich inkluzivitu a akceptáciu na trhu práce.

Projekt sme úspešne odštartovali 17.marca na Obchodnej Akadémii Nevädzová 3 v Bratislave, pričom sa ho zúčastnilo 27 študentov druhého ročníka. So študentami sme pri projekte strávili 2 dni:

Prvý deň absolvovali 2-hodinový interaktívny workshop s lektorom Petrom Rusiňákom, kde sa naučili, ako sa pripraviť na náročný pohovor, prelúskali najčastejšie kladené otázky na pohovore, dozvedeli sa tiež niečo o tzv. mäkkých zručnostiach, ale aj to, ako sa na pohovor obliecť či ako neverbálne komunikovať – skrátka, ako zaujať.

Druhý deň si tieto teoretické vedomosti otestovali aj prakticky. Využili totiž jedinečnú možnosť, aby si v spolupráci s personalistami firiem SIEMENS a DELL vyskúšali simulovaný pracovný pohovor. Personalistky oboch spoločností študentom pripravili fiktívnu pracovnú ponuku v angličtine, na ktorú sa svedomito pripravili a následne sa personalistky pokúšali presvedčiť, že práve oni sú tí správni kandidáti. Pre mnohých študentov to bola prvá reálna skúsenosť s pracovnými pohovormi, no aj napriek tomu si počínali výborne! Firma SIEMENS dokonca obdarovala jednu účastníčku milým darčekom.

Pozitívny dojem z dobrej práce neurobili študenti z OA Nevädzová iba na nás, no platilo to aj opačne. Svedčia o tom mnohé pozitívne reakcie od študentov, ktoré nám poslala učiteľka odborných predmetov, pani Ščevíková.

Ďakujeme ešte raz Obchodná akadémia Nevädzová 3 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

„Séria Your career is waiting – Job Interview Simulator (JIS) z dielne neziskovej organizácie EPIC je jeden z projektov, ktorý realizujeme s cieľom podpory zamestnanosti mladých v SR. Som presvedčený, že vďaka poctivej príprave na pohovor majú študenti vysokú pravdepodobnosť uplatnenia na trhu práce, získania vysnívaného projektu či stáže, ktorá ich posunie vpred. Kariérové zručnosti sú skvelým príkadom tzv. mäkkých zručností so širokou uplatniteľnosťou aj v budúcnosti. Ďakujem tým študentom, ktorí už počas svojho štúdia tvrdo pracujú na rozvoji svojich zručností.“

Peter Rusiňák – lektor

 

 

Poďakovanie od študentov z Liptovského Mikuláša