Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Vďaka programu Erasmus+ realizuje n. o. EPIC projekty “Simulátor pracovných pohovorov” a “Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania”.