N. o. EPIC je akreditovanou organizáciou pre vysielanie dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) – European Voluntary Service (EVS).  Pre mladých ľudí od 18 – 30 rokov sa tak otvára možnosť nadobudnúť skúsenosti s dobrovoľníctvom v zahraničí, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a mnohé ďalšie skúsenosti a zážitky. EDS sa sústreďuje najmä na prácu v neziskovom sektore, kde si dobrovoľník môže vybrať zo širokého spektra aktivít. Mladý človek môže vycestovať na EDS-ku na obdobie v rozmedzí 2 až 12 mesiacov. Účastník si niekedy hradí časť cestovného, ale ostatné náklady ako diéty, ubytovanie, zdravotné poistenie, jazykový kurz sú hradené z fondov EÚ.

Viac info: [email protected]