3. júna 2020 zasadalo v Dubnici nad Váhom Zhromaždenie členov ASES – Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Ide o združenie sociálnych podnikov a iných subjektov, ktoré podporujú sociálnu ekonomiku a osobitne sociálne podnikanie v Slovenskej republike.

Na rokovaní boli a schválené programové priority ASES na najbližšie dva roky a bolo zvolené vedenie. Prioritami Aliancie v oblasti systémových opatrení pre rok 2020 bude propagácia a rozširovanie využívania „sociálneho“ verejného obstarávania a aktívna účasť ASES na príprave nového programovacieho obdobia EÚ pre roky 2021 – 2027.

Zhromaždenie členov schválilo vedenie ASES – predsedu, členov Predsedníctva a revízorku. Predsedom ASES sa stal Braňo Ondruš, členmi Predsedníctva boli zvolení: Eva Havelková, Melinda Mikleová, František Fabo a Rastislav Neuvirth. Revízorkou Monika Brillová.

Viac o ASES na webovej stránke.