Dňa 17.6.2019 sa konal Festival sociálnych inovácií v meste Prešov, ktorý zakončil úspešne realizovaný pilotný projekt People to People, realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku a financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO). Zástupcovia partnerských organizácií debatovali o najväčších výzvach, príležitostiach a trendoch v oblasti sociálnych inovácií, komunitného umenia a kritického myslenia. Akú rolu zohráva štát pri vzniku sociálnych inovácií a aká podpora sa sociálnym podnikom od štátu dostáva? O úlohe štátu, firiem a o význame a vplyve sociálnych podnikov v Prešovskom kraji porozprával Arnold Ponesz (EPIC n.o). Martin Krištof (Truc sphérique o. z) sa pozrel na možnosti umenia a kreativity ako nástroja zvyšovania súdržnosti komunít a vnímanie inovácií v kontexte spoločenských problémov. Dôležitosť poznania objektívnych faktov a vplyv konšpirácii na vytváranie názorov zdôraznil Martin Šustek (CEEV Živica) v oblasti kritického myslenia. Dnes sa kritické myslenie považuje za jednu z dôležitých vlastností a stáva sa základnou výbavou človeka žijúceho v 21. storočí. Iný náhľad do daných tém priniesla Lindsey Hall (RIO) z Veľkej Británie, ktorá komparatívnym spôsobom priblížila fungovanie sociálnych podnikov vo Veľkej Británii a na Slovensku.

Vzájomné prepojenie a praktické príklady sociálnych projektov, ktoré pomáhajú pozdvihnúť miestne komunity boli predstavené účastníkmi People to People Slovakia formou prezentácie. V Prešove môžete bicyklovať aj bez míňania peňazí. Projekt „Bicykle za dobré skutky“ vám dovolí využívať mestské dizajnové bicykle za vykonanie dobrého skutku pre niektorú z miestnych organizácií alebo združenia. Radikalizáciu názorov a prehlbovanie negatívnych vzťahov k etnickým skupinám sa snaží odbúrať Festival Um Um. Komunitný festival súčasného umenia sa snaží prepojiť Slovákov s rôznymi minoritnými skupinami a prispieť k umeleckej reflexii jednotlivých kultúr regiónu a ich vzájomného interkultúrneho dialógu. V rámci programu festivalu je možné zažiť tanec, hudbu, diskusie ale aj divadlo, počas ktorého sa aj diváci stávajú aktérmi, ktorí tvoria umelecké dielo.

Teoretickú stránku celého festivalu doplnili interaktívne workshopy, ktoré tvorili druhú časť festivalového programu. Účastníci mali možnosť sa bližšie zoznámiť s fungovaním úspešných sociálnych podnikov vo Veľkej Británií. Lindsey predstavila podnetné myšlienky na zlepšenie fungovania sociálneho podnikania na Slovensku, a zároveň poskytla konkrétne rady účastníkom v procese rozvoja ich aktívnych projektov. Hlavnú myšlienku, ktorú Lindsey odovzdala slovenským zástupcom zúčastnených organizácií bola myšlienka spolupráce. Spolupráca organizácií a ich vzájomná podpora je dôležitým pilierom pre získanie rešpektu a uznanie verejnou aj súkromnou sférou a dosiahnutie lepších efektov z ich sociálnej činnosti. V závere festivalu nesmela chýbať diskusia medzi samotnými účastníkmi festivalu, ktorí hľadali možnosti spolupráce a partnerstiev do budúcna. A keďže myšlienka spolupráce sa stala tou hlavnou, ktorú si účastníci mohli z festivalu odniesť, aj my v EPIC-u sa tešíme na ďalšie spolupráce a nové budúce partnerstvá.