Druhé pokračovanie Festivalu sociálnych inovácií, ktorý zakončil úspešne realizovaný pilotný projekt People to People, realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku a financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), sa tentoraz konalo 24.6.2019 v Banskej Bystrici. Začiatok programu bol v znamení panelovej diskusie, kde Arnold Ponesz z neziskovj organizácie EPIC, Martin Krištof z Truc sphérique o.z. a Juraj Hipš, zakladaťeľ a terajší spolupracovník Živice, diskutovali o prepojení tém sociálnych inovácií, komunitného umenia a kritického myslenia. Debaty sa zúčastnili aj hostia z Británie na dané témy, Matt Little z Real Ideas Organization a Selina Busby z Royal Central School of Speech and Drama, ktorí priniesli iné pohľady na tieto témy a sprostredkovali vnímanie týchto tém vo Veľkej Británii.

Prezentácie vo formáte Pecha Kucha, ktoré nasledovali po diskusii, sprostredkovali inšpiratívne príklady dobrej praxe v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Medzi prezentujúcimi bola napríklad Lenka Theodoulides z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá zastrešuje projekt, kde si študenti budú môcť založiť svoj vlastný sociálny podnik, Ivana Ivanová zo Slovenskej debatnej asociácie predstavila koncepty kritického myslenia alebo Milan Zvada zo Záhrady – centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici predstavil príbeh kultúrneho a komunitného centra. Svojou návštevou a svojimi myšlienkami nás poctili aj Ján Lunter, župan Banskobystrického samosprávneho kraja a Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Praktické a inšpiratívne workshopy zo všetkých oblastí boli vedené dlhoročnými odborníkmi, ktorí otvorili aj priestor zaujímavým diskusiám. Michal Smetanka a Matt Little viedli workshop zameraný na sociálny inovácie, Tina Gažovičová sa snažila na praktických príkladoch zvýrazniť úlohu kritického myslenia a Selina Busby sa venovala jej skúsenostiam z komunitného umenia po celom svete. Program zakončil Michal Smetanka svojim majstrovským vystúpením na viacero dychových a iných zaujímavých tradičných nástrojov z celého sveta, ktoré doplnil aj o výklad jednotlivých pesničiek a úlohu nástrojov v nich.