K téme týkajúcej sa sociálnych inovácií, ktoré pomáhajú utečencom a migrantom, ako aj iným znevýhodneným skupinám, integrovať sa na trh práce, sme prijali pozvanie na podujatie „Fórum Integrácie“ organizované 13. októbra v priestoroch Tabačky v Košicich Ligou za ľudské práva a OZ Marginal. Eva Havelková, koordinátorka Neziskovej organizácie EPIC pre strednú Európu, bude prezentovať projekt Podpora obecných sociálnych podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce.