GRUPO EQ5 je konzultačná spoločnosť v Španielsku, ktorá sa zameriava na lokálne a regionálne programy na rozvoj znevýhodnených oblastí.

S GROUPO EQ5 sme začali spoluprácu v septembri 2014, spolupráca sa zameriava na aktivity Simulátora pracovných pohovorov.