Nezisková organizácia EPIC hľadá mentorov na prácu s nízko kvalifikovanou rómskou mládežou, ktorí budú poskytovať vedenie a poradenstvo pri aktívnom zaraďovaní sa na otvorený trh práce.

Mentoring je realizovaný v rámci medzinárodného projektu „Podpora kariérnych možností pre nízko kvalifikovanú rómsku mládež“, s podporou Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie.

Požiadavky:

Minimálne dosiahnuté vzdelanie: stredoškolské s maturitnou skúškou.

Doterajšia preukázateľná prax: sociálna práca, práca s vylúčenými komunitami

Trvanie aktivít: minimálne september 2018 – jún 2019

Región: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte neziskovú organizáciu EPIC  na adrese [email protected] najneskôr do 30.9.2018.