HOPES-4-LOW

Podpora integrácie mladých Rómov s nízkou kvalifikáciou na trhu práce v Maďarsku a na Slovensku

Názov a registračné číslo projektu

Hopes- 4-Low: Otváranie kariérnych možností pre nízko kvalifikovanú rómsku mládež

Číslo projektu: SEP-210428131

Obdobie trvania projektu

1.1.2018 – 30.6.2020

Zdroj financovania / donor

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov (DG JUST)

Výška finančnej podpory/ grantu

Celková výška grantu: 107 945,88 EUR

Partneri

Budapest Institute (Lead partner), MEF, Salva Vita, Bagázs (Maďarsko), EPIC n.o. (Slovensko)

Zhrnutie

Projekt Hopes-4-Low si dáva za cieľ presadzovať politiku rôznorodosti medzi zamestnávateľmi a bojovať proti škodlivým predsudkom voči Rómom posilnením kapacít občianskej spoločnosti na miestnej úrovni. Cieľom projektu je bojovať proti diskriminácií Rómov na trhu práce vyvinutím, overením a šírením účinných metód na zcitlivovanie (senzitivizáciu) zamestnávateľov v otázkach zamestnávania cieľovej skupiny a priamej podpory mladých Rómiek a Rómov prostredníctvom kariérneho mentoringu.

Hlavné aktivity projektu

  • Príprava metodológie na podporu zamestnateľnosti nízko kvalifikovaných Rómov, učebných materiálov pre mentorov a mimovládne organizácie;
  • Príprava a realizácia tréningov pre mentorov, zamestnávateľov a mimovládne organizácie pracujúce s rómskymi komunitami;
  • Realizácia spoločných workshopov zameraných na výmenu skúseností v oblasti zamestnávania mladých Rómiek a Rómov;
  • Individuálny mentoring členov mladej rómskej komunity pri vstupe na pracovný trh;
  • Monitoring kariérnych trajektórií zapojených jednotlivcov z cieľovej skupiny;
  • Príprava komparatívnej analýzy pilotných programov v Maďarsku a na Slovensku;
  • Šírenie povedomia o úspešných príbehov mladých zapojených do mentoringového programu, komunikácia s médiami.

METODOLÓGIA NA POPORU INTEGRÁCIE NÍZKOKVALIFIKOVANEJ RÓMSKEJ MLÁDEŽE NA TRH PRÁCE

2020

H4L_methods_book_2020SK1

Dokumenty zverejňované v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Zdroje informácií

Prvé mentoringové stretnutia v Orechovom dvore, máj 2019
Stretnutie na Orechovom dvore, august 2019
Workshop na Orechovom dvore, február 2020

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na [email protected] alebo +421 (0) 2 5910 4280.