Jesenná škola v Lučenci

Obecné sociálne podnikanie čoraz viac rezonuje v diskusiách o riešení nezamestnanosti či v problematike regionálneho rozvoja. Cieľom a motiváciou organizátorov z EPICu bolo oboznámiť účastníkov s ekonomickou, ako aj so sociálnou stránkou daného konceptu podnikania. Naša „škola“ obecného sociálneho podnikania pokračovala po letnom úspechu aj na jeseň. Od 17. do 21. októbra sme na radnici v Lučenci vyškolili 27 účastníkov.

Zástupcovia obcí, mnohokrát s vysokou mierou nezamestnanosti, z okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava a Nitra sa tu mohli stretnúť so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, regionálnych rozvojových agentúr a predstaviteľmi neziskových organizácií.

Jedným z lektorov bol spoluzakladateľ obecného podniku v Spišskom Hrhove – PeaDr. Michal Smetanka, ktorý priblížil obecný sociálny podnik ako súčasť strategického rozvoja územia. Teoretické východiská sociálnej ekonomiky vysvetlila Ing. Eva Pongrácz, PhD. Otázku ako vytvoriť účinný podnikateľský a marketingový plán prišiel účastníkom zodpovedať Ing. Jozef Orgonáš, PhD. Finančný manažment objasnila RNDr. Marcela Dobešová. Jesennú školu v Lučenci uzatvorili príspevky o personálnom manažmente Doc. PhDr. Márie Antalovej, PhD a Ing. Márie Husákovej, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V jednotlivých kurzoch sa účastníci oboznámili s teoretickými základmi, získali cenné informácie a rady z praxe, ktoré sú nevyhnutné na realizovanie úspešného obecného podniku.

Druhé jesenné školenie prebehne začiatkom novembra v Košiciach.

Radi by sme poďakovali lektorom za odborný výklad a mestu Lučenec za poskytnutie priestorov nádherne zrekonštruovanej historickej budovy Radnice.