Job Interview Simulator Od septembra 2014 spúšťame Simulátor pracovných pohovorov

Prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi je podstatou nášho nového projektu Simulátor pracovných pohovorov (Job Interview Simulator), ktorý začíname realizovať od 1. septembra 2014.  Cieľom tohto projektu je zvýšiť pripravenosť mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov.

Spoločne s našimi partnermi projektu pripravujeme prvé medzinárodné stretnutie, ktoré bude 11. septembra 2014 v Bratislave.

Partneri projektu:

  • CEiS Ayrshire, sociálny podnik, Škótsko
  • GRUPO EQ5, konzultačná spoločnosť, Španielsko
  • EPIC Assist Charity, Škótsko

Toto podujatie realizujeme v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Ak máte záujem o bližšie informácie o projekte, kontaktujte koordinátorku programu Michaelu Mudroňovú.