Za dvadsať-stupňovou slnečnou zimou sme toto leto vycestovali až do ďalekej Austrálie. V dňoch 17. – 31. júla sme totiž absolvovali spolu so 14 zástupcami organizácií pracujúcich so znevýhodnenou mládežou druhú časť vzdelávacieho programu Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi. Účastníci medzinárodného školenia absolvovali job shadowing v organizáciách YAC, Anglicare a na rôznych pobočkách a oddeleniach partnerskej organizácie EPIC Assist. Zástupcovia slovenských a českých organizácií tak mali možnosť spoznať austrálsky model fungovania služieb zamestnanosti v praxi prostredníctvom prípadových štúdií, školení zameraných na rozvoj organizácie, efektívnu komunikáciu s klientmi i zamestnávateľmi. Navštívili sme tiež miestnych podnikateľov, ktorí zamestnávajú ľudí so znevýhodnením. Počas návštevy Austrálie vznikali aj prvé videá so zamestnávateľmi, sprostredkovateľmi práce a tútormi, ako i so samotnými zamestnancami, ktoré budú súčasťou vzdelávacieho programu projektu “Capacities of youth workers on the field of youth employment services”.

Prečítajte si postrehy z tejto „návštevy“ od austrálskych partnerov a účastníčky Jany Březinovej z českej organizácie Rytmus.

Foto – stretnutie so právnou radou EPIC Assist