Pozývame Vás na záverečnú konferenciu k nášmu projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý sa implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2017. Hlavným cieľom projektu je podpora obecného sociálneho podnikania, ktoré sa stáva stále viac populárnym nástrojom pre miestny a regionálny rozvoj, a tiež podporu ľudí s nízkou kvalifikáciou. Z hľadiska potrieb je v projekte vytvorená podporná štruktúra, v rámci ktorej obce môžu získať vzdelanie a zručnosti potrebné pre založenie, či úspešné vedenie obecného sociálneho podniku.

Na konferencii predstavíme výstupy projektu a návrh novej legislatívy o sociálnom podnikaní s cieľom prispieť k zlepšeniu podmienok pre zakladanie a fungovanie obecných sociálnych podnikov na Slovensku. Návrhy možných opatrení spolu so zahraničnou inšpiráciou budeme prezentovať v štyroch blokoch:

  • Legislatívne prostredie na Slovensku s príkladmi fungovania v zahraničí.
  • Ako financujeme sociálne podniky?
  • Podporné štruktúry pre sociálne podnikanie na Slovensku s príkladmi zo zahraničia.
  • Príklady dobrej praxe.

Pozvánka na konferenciu a podrobný program konferencie.

Invitation and Programme of Conference (in English).

REGISTRÁCIA

Na konferenciu je možné sa registrovať do 19. 6. 2017 vyplnením údajov cez online prihlášku, alebo zaslaním emailu, prípadne telefonicky. Pri prihlasovaní emailom alebo telefonicky je potrebné uviesť svoje meno a organizáciu, ktorú zastupujete.

Účasť na konferencii je bezplatná. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed.