Kam smeruje sociálne podnikanie?

Medzinárodná konferencia Kam smeruje sociálne podnikanie?, na ktorej sme poskytli 140 účastníkom aktuálne informácie o súčasnom stave sociálneho podnikania nielen na Slovensku sa uskutočnila 21. júna 2017 v Bratislave. 17 spíkrov zo Slovenska, Slovinska, Maďarska, Českej Republiky a Austrálie priblížilo dôležité informácie o súčasnom stave sociálneho podnikania u nás doma aj v zahraničí.

Konferencia bola organizovaná k projektu „Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania“ podporovaného programom Erasmus+ Európskej únie, ktorý sa implementuje od septembra 2014 do augusta 2017. Zámerom bolo vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu pre samosprávy s cieľom zvýšiť informovanosť zástupcov miest a obcí o zakladaní sociálnych podnikov ako medzitrhu práce pre znevýhodnených ľudí.

Na konferencií sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Implementačnej agentúry MPSVaR SR, miest a obcí Slovenska, zástupcovia organizácií venujúcim sa problematike zamestnávania a mnohí ďalší.

V rámci bohatého programu konferencie boli účastníkom podané informácie o návrhu Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a možnostiach financovania obecných sociálnych podnikov na Slovensku v rámci Akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy a v rámci pripravovanej legislatívy. Priniesli sme aj prehľad podporných štruktúrach pre sociálne podnikanie na Slovensku a v zahraničí s cieľom informovať o aktuálne prebiehajúcich kurzoch a vzdelávacích aktivitách a v neposlednom rade sme predstavili príklady dobrej praxe, ktoré sú stále inšpiratívne najmä pri začiatkoch zakladania obecných sociálnych podnikov.&

Projekt priniesol na Slovensko vzdelávanie, ktoré tu doposiaľ veľmi chýbalo. Sme radi že môžeme predstaviteľom miest a obcí priniesť v rámci vzdelávacích aktivít aktuálne informácie z oblasti obecného sociálneho podnikania a tým podporovať túto skvelú myšlienku. Sme presvedčení, že téma sociálneho podnikania sa bude objavovať na rôznych podujatiach stále častejšie najmä kvôli aktuálnej príprave novej legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní pod zastrešením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj pri schvaľovaní a prípadnej implementácií tejto legislatívy chce byť Nezisková organizácia EPIC naďalej silným partnerom pre ministerstvo v oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených osôb. Verím, že aj spoločne s Vami sa nám podarí myšlienke o sociálnom podnikaní znovu prinavrátiť dobré meno.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našej spolupracovníčke Zuzane Polačkovej, ktorá stála za zrodom tohto kvalitného a odborne pripraveného projektu a ktorá viedla jeho aktivity. V aktivitách nadviazal a ďalej pokračoval do úspešného konca Michal Hrnčiar. Úprimné poďakovanie patrí aj všetkým partnerom projektu, spolupracovníkov z rôznych inštitúcií, účastníkom vzdelávania  a v neposlednom rade aj skvelým kolegom z Neziskovej organizácií EPIC.

Nezisková organizácia EPIC bude v podobných aktivitách pokračovali aj naďalej a pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí vyriešiť problémy v oblasti zamestnanosti, ktoré nás trápia.

Prečítajte si tlačovú správu.

Reportáž z konferencie sa dostala do hlavných správ RTVS. (9 min. 24 sek.)