Projektový manažér EPIC n.o. Viktor Fudala sa vo štvrtok 20.2.2020 zúčastnil dvojdňového kick-off zasadnutia projektu Interreg Central Europe CERUSI vo Viedni. Kick-off sa konal v priestoroch ZSI – Centrum pre sociálne inovácie, lead partnera projektu. Na projekte spolupracuje ďalších osem partnerov zo siedmych krajín EÚ. Na zasadnutí sa rozoberali prínosy sesterských projektov (Social(i)makers, LiveRuR, Sentinel), ich transformácia v rámci projektu CERUSI, počiatočné kroky projektu, manažment, administratíva a celková implementácia projektu. Na Slovensku sa projekt CERUSI bude realizovať vo vidieckych regiónoch Banskobystrického kraja. Prvá fáza sa začne na jeseň 2020 a bude pozostávať z mapovania problémov regiónu prostredníctvom osobných stretnutí medzi pracovníkmi EPIC-u a ľuďmi z regiónu, ktoré sa uskutočnia v rámci turné tzv. pojazdného karavanu.