28. novembra 2019 sa EPIC ako partner podieľal na organizácii konferencie ´Klimatická kríza – nová príležitosť pre samosprávy, podnikanie a sociálne inovácie?´. Konferencia sa uskutočnila na Ekonomickej univerzite, Národohospodárskej fakulte v Bratislave. Spoluorganizátormi konferencie boli Katedra sociálneho rozvoja a práce a Katedra ekonomickej teórie EU BA a Nadácia Green Foundation. Diskutovalo sa aj na tému v rámci sociálnych podnikov, ktoré znižujú dôsledky klimatickej krízy a to nielen v riedko osídlených oblastiach. Horúcou témou bola aj problematika sociálneho poľnohospodárstva, a jeho akčného plánu, ktorý by zmiernil dopady na životné prostredie.

Účastníci diskutovali najmä na otázky:

  • Aká je rola sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu?
  • Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou?
  • Aké sú bariéry, ale aj vízie do budúcnosti v riešení problémov v rámci adaptácie na zmenu klímy?

Základnou témou konferencie bolo Sociálne podnikanie a sociálne inovácie ako jeden z nástrojov na riešenie klimatickej krízy, čo možno charakterizovať ako otázku a návrh zároveň. Že sa to dá, ukázali a o svoje skúsenosti sa podelili zástupcovia mimovládneho sektora, vedci, odborníci zo súkromných firiem, zástupcovia samosprávy, štátnych orgánov aj investori v troch panelových diskusiách Nezisková organizácia EPIC na podujatí prezentovala medzinárodný projekt INTERREG SOCENT SPAs, najmä jeho časť zameranú na rozvoj regiónu Gemer na Slovensku, možnosti, potenciál aj skúsenosti v rámci podpory sociálnej ekonomiky a zakladania sociálnych podnikov so špeciálnym a to s dôrazom na sociálne poľnohospodárstvo. Dôležitým krokom v rozvoji regiónu Gemer bolo spracovanie Akčného plánu pre Gemer, na ktorého vzniku sa pod vedením EPIC n.o. podieľali zástupcovia mimovládnejho sektora, samospráv, lokálnych podnikateľov i štátnej správy.