Študentská konferencia KONEKTNI.SA na mestskom úrade vo Zvolene prepojila viac ako 100 ľudí z radov študentov stredných odborných škôl, zástupcov firiem a mesta Zvolen.

Podujatie bolo zamerané na riešenie otázky ako prezentovať odborné školstvo spôsobom, aby bolo atraktívnym, a aby u mladých ľuďoch vyvolalo záujem o štúdium a budúcu kariéru. Pri organizácii podujatia sme vychádzali zo skúseností dobrej praxe z Fínska, ktoré je partnerom projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“, v rámci ktorého sa konferencia uskutočnila. Podujatie je súčasťou aktivít projektu, ktorý vo Zvolene realizujeme na tému zlepšenia lokálnej zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých.