Koncom júna sa na záverečnej konferencii na Mestskom úrade zišli ľudia, ktorí sa podieľali na spoločnom projekte podpory mladých s názvom Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni. Ich aktivity boli výsledkom prepojenia odborníkov z rôznych oblastí, ktorí sa počas troch rokov pravidelne stretávali a navrhovali riešenia konkrétnych tém alebo testovanie aktivít.

Na úvod konferencie sme si vypočuli, ako fungujú „záruky pre mladých“ v meste Turku vo Fínsku, s ktorým mal zvolenský projekt možnosť spolupracovať a získať cenné inšpirácie i príklady skúseností. Ďalší program už patril ľuďom z rôznych oblastí prezentujúcich spoločné aktivity, ktoré sa vďaka projektu a predovšetkým aktívnym ľuďom, podarilo uskutočniť.

Riaditeľka SPŠ Dopravnej Romana Trnková so svojimi študentmi predstavila benefity, ktoré im prinieslo zapojenie študentov do neformálnych vzdelávacích workshopov o marketingu s lektorom Jarom Dodokom, konzultantky a školiteľky Viera Hincová a Vladimíra Prokajová (A Centrum, OZ Hans) zas porozprávali o tom, ako prebiehali školenia o inkluzívnych zručnostiach pre pedagógov a odborných pracovníkov a koordinátori podporného centra pre mladých s názvom Konekt vo Zvolene, Alena Trnková a Martin Tóčik, predstavili príbeh centra, doterajšie skúsenosti a misiu fungovania v meste.

Centrum Konekt je určené mladým ľuďom a tiež všetkým pracovníkom s mladými ľuďmi, ktorí priestory využívajú na vzdelávacie aktivity a stretávanie. Pre Konekt Mesto Zvolen poskytlo bezodplatne priestory a pri jeho otvorení aktívne pomáhali aj zamestnanci mesta.  Počas 5 mesiacov fungovania sa v priestoroch Konektu uskutočnilo viac ako 50 podujatí s viac ako 320 návštevníkmi.

Konferencia vyústila v panelovú diskusiu, v ktorej zástupcovia rôznych dôležitých inštitúcií a organizácií hovorili o tom, ako by sme mohli pokračovať v napĺňaní vízie Záruk pre mladých ľudí vo zvolenskom regióne. Hlavným zámerom projektu bolo, aby všetci mladí ľudia vo zvolenskom regióne do 29 rokov našli dobré pracovné uplatnenie a aby im na ich ceste za štúdiom, prácou alebo sebarealizáciou bola poskytnutá podpora, ktorú potrebujú. Projekt iniciovala Nezisková organizácia Epic v spolupráci s Mestom Zvolen a fínskym Mestom Turku. Projekt „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ bol podporený z programu Erasmus+ Európskej komisie.

           

Článok o podujatí nájdete aj na tomto odkaze